เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย อลูมิเนียมเส้น บันได บานเกล็ด และอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดที่ทำจากอลูมิเนียม
มีบริการรับปรึกษาและออกแบบอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดชนิดต่าง ๆ และรับทำสินค้า OEM (Original Equipment Manufacturer)

Online Catalogue

อลูมิเนียมเส้น

บันได

บานเกล็ด

อุปกรณ์อื่นๆ

Please click on any image to download catalogue

Approved Applicator from Cornel

Approved Applicator from Jotun

Approved Applicator from Akzo Nobel